top of page

Usługi

Strategiczne i ukierunkowane działanie

Sektory

  • Nieruchomości

  • TV/Media

  • Sektor medyczny

  • IT/Startupy

  • Sprzedaż/Produkcja

  • Logistyka

Nowoczesne biuro z pejzażem miejskim

Digital

  •  User Experience Design/ projektowanie doświadczeń użytkownika

  • Audyty UX/Zwiększamy współczynnik konwersji stron i sklepów internetowych.

  • E-PR / Social Media

  • Obsługa Social Media

Marketing

Usługi w zakresie Marketingu dla Twojej firmy!

Biuro z widokiem

Marketing strategiczny

Marketing strategiczny to proces planowania, wdrażania i zarządzania długoterminowymi strategiami marketingowymi, które mają na celu osiągnięcie celów organizacji. Jest to podejście strategiczne, które koncentruje się na analizie rynku, konkurencji i klientów, aby opracować strategie, które pozwolą organizacji osiągnąć przewagę konkurencyjną i zwiększyć swoje wyniki finansowe. Marketing strategiczny obejmuje również identyfikację grup docelowych, opracowanie unikalnej wartości oferty, ustalenie pozycjonowania marki i opracowanie planów marketingowych, które będą realizowane w dłuższej perspektywie czasowej.

Przedpokój Konwersacje

Strategia komunikacji

Strategia komunikacji marketingowej to plan działania, który określa, jak organizacja będzie komunikować się z rynkiem i klientami w celu promocji swoich produktów lub usług. Strategia ta obejmuje wybór odpowiednich narzędzi komunikacji, takich jak reklama, public relations, marketing internetowy, media społecznościowe itp., oraz określa, jakie przekazy i treści będą przekazywane, aby dotrzeć do odpowiednich grup docelowych i osiągnąć cele marketingowe. Strategia komunikacji marketingowej powinna być zgodna z ogólną strategią marketingową organizacji i uwzględniać zarówno cele krótko-, jak i długoterminowe.

 
Konsultacja

Analiza strategiczna
firmy

Analiza strategiczna firmy to proces badania i oceny wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na działalność i wyniki organizacji. Celem analizy strategicznej jest zrozumienie obecnej sytuacji firmy, identyfikacja jej mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń oraz opracowanie strategii, które pozwolą organizacji osiągnąć przewagę konkurencyjną i osiągnąć cele biznesowe. Analiza strategiczna może obejmować takie narzędzia jak analiza SWOT, analiza PESTEL, analiza pięciu sił Portera, analiza konkurencji, analiza rynku i wiele innych.

Aduty

Pomożemy Ci osiągnąć największy potencjał Twojej firmy!

Praca zespołowa

Audyt SEO

Audyt SEO to proces analizy i oceny strony internetowej pod kątem optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Celem audytu SEO jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron strony internetowej pod względem czynników wpływających na jej widoczność w wynikach wyszukiwania. Podczas audytu SEO przeprowadza się szczegółową analizę różnych aspektów strony internetowej, takich jak struktura i architektura strony, treść, słowa kluczowe, linki, tagi meta, prędkość ładowania strony, mobilna przyjazność, indeksowalność i wiele innych czynników. Audyt SEO pozwala zidentyfikować problemy i niedociągnięcia, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania. Na podstawie wyników audytu można opracować strategię optymalizacji SEO, która pomoże poprawić widoczność strony w wyszukiwarkach i zwiększyć ruch organiczny. Audyt SEO jest ważnym narzędziem dla firm, które chcą poprawić swoje pozycjonowanie w wyszukiwarkach i zwiększyć swoją widoczność online. 

Dwie osoby podają sobie ręce

Audyt UX

Audyt UX (User Experience) to proces analizy i oceny interakcji użytkownika z danym produktem, usługą lub stroną internetową. Celem audytu UX jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron w doświadczeniu użytkownika oraz znalezienie obszarów do poprawy, które mogą wpłynąć na zadowolenie użytkowników i efektywność produktu. Podczas audytu UX przeprowadza się analizę różnych aspektów, takich jak nawigacja, układ strony, czytelność treści, użyteczność funkcji, responsywność, dostępność, interakcje użytkownika, spójność wizualna i wiele innych czynników. Audyt UX pozwala zidentyfikować problemy i niedociągnięcia, które mogą wpływać na satysfakcję użytkowników i skuteczność produktu. Na podstawie wyników audytu można opracować strategię usprawnień UX, która pomoże poprawić doświadczenie użytkownika i zwiększyć efektywność produktu. Audyt UX jest ważnym narzędziem dla firm, które chcą zapewnić swoim użytkownikom pozytywne doświadczenia i zwiększyć ich zaangażowanie.

Aplikacje podróżne

Audyt Social Media

Audyt Social Media to proces analizy i oceny działań i obecności marki na platformach mediów społecznościowych. Celem audytu Social Media jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron strategii mediów społecznościowych, identyfikacji celów, zaangażowania użytkowników, jakości treści, efektywności kampanii reklamowych i innych czynników wpływających na sukces marki w mediach społecznościowych. Podczas audytu Social Media przeprowadza się analizę różnych aspektów, takich jak obecność marki na różnych platformach, jakość i spójność treści, interakcje z użytkownikami, analiza konkurencji, analiza publiczności, analiza wyników kampanii reklamowych i wiele innych czynników. Audyt Social Media pozwala zidentyfikować obszary do poprawy i dostosować strategię mediów społecznościowych, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników, zwiększyć świadomość marki, zwiększyć liczbę obserwujących i osiągnąć cele biznesowe. Audyt Social Media jest ważnym narzędziem dla firm, które chcą skutecznie wykorzystać media społecznościowe do promocji swojej marki

Branding

Wyróżnij się na tle konkurencji!

Krem do rąk

Czym jest Branding?

Branding to proces budowania i zarządzania marką. Obejmuje on tworzenie unikalnego wizerunku marki, jej wartości i osobowości, które mają przyciągać i zyskiwać lojalność klientów. Branding obejmuje również tworzenie strategii marketingowej, komunikacji i działań promocyjnych, które mają na celu wzmocnienie marki i jej rozpoznawalności na rynku. Celem branding jest stworzenie pozytywnego i trwałego wrażenia na konsumentach, które przekłada się na większą świadomość marki, większą lojalność klientów i większe zyski dla przedsiębiorstwa.

Plany

Identyfikacja wizualna 

Identyfikacja wizualna firmy to zestaw elementów graficznych, takich jak logo, kolorystyka, czcionki i wzory, które są używane do reprezentowania marki i tworzenia spójnego wizerunku. Jest to ważny element branding, który pomaga w budowaniu rozpoznawalności i zapamiętywalności marki. Identyfikacja wizualna firmy obejmuje również wytyczne dotyczące sposobu używania tych elementów graficznych, takie jak proporcje, odstępy, skalowanie i inne zasady projektowe, które mają zapewnić spójność i jednolitość wizualną marki we wszystkich materiałach i kanałach komunikacji. Ważne jest, aby identyfikacja wizualna była zgodna z wartościami i osobowością marki, aby przekazywać odpowiednie przesłanie i budować pozytywne skojarzenia w umyśle klientów. Dzięki spójnej identyfikacji wizualnej firma może wyróżnić się na rynku, budować zaufanie i lojalność klientów oraz budować silną markę.

 
Portfolio marki

Rebranding

Rebranding to proces zmiany wizerunku i strategii marki. Polega na wprowadzeniu istotnych zmian w nazwie, logo, identyfikacji wizualnej, komunikacji i innych elementach marki w celu odświeżenia i dostosowania jej do zmieniających się potrzeb rynku lub celów biznesowych. Rebranding może być konieczny, gdy firma chce zmienić swoje postrzeganie przez klientów, dostosować się do nowych trendów i preferencji rynkowych, rozszerzyć swoją ofertę lub zmienić swoją strategię biznesową. Może również być konieczny w przypadku fuzji, przejęcia lub restrukturyzacji firmy. Rebranding może obejmować zmianę nazwy firmy, projektu logo, kolorystyki, czcionek, identyfikacji wizualnej, a także strategii marketingowej, komunikacji i działań promocyjnych. Celem rebrandingu jest zwykle stworzenie nowego, świeżego i bardziej atrakcyjnego wizerunku marki, który przyciągnie nowych klientów, zwiększy świadomość marki i zyski dla firmy. Jednak rebranding może być również ryzykowny, ponieważ może wprowadzić zamieszanie wśród istniejących klientów i wymagać znaczących inwestycji finansowych i czasowych.

bottom of page